כתב ויתור כללי

VooTours עושה את מירב המאמצים להבטיח שכל מידע או תעריפים המוצגים באתר זה מדויקים במועד ההנפקה. שינויים בתנאי השוק או בנסיבות עשויים להתרחש לאחר מועד ההנפקה אשר עשויים לגרום למידע המוצג באתר זה לא להיות מדויק יותר או לשקף עוד את המיקום הנוכחי. VooTours מתנער בזאת במפורש מכל מצג, אחריות או התחייבות ביחס לדיוק, השלמות, האיכות או ההלימה של כל תכנים באתר זה. כל ההצעות, המחירים ותנאי המכירה עשויים להיות כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת.

חברת VooTours לא תישא באחריות לכל הפסדים אם, מסיבה כלשהי, לא ניתן לאמת את מועד החיוב / כרטיס האשראי, כתובת החיוב ו / או מספר כרטיס האשראי, ואין אנו אחראים לשינויים בשיעורים או בחיובים אחרים שעלולות להתרחש במהלך תהליך האימות או החיוב.

חברת VooTours לא תישא בכל פיצוי אם אנו (החברה) או אתה נאלץ לבטל או לשנות בדרך כלשהי את הזמנתך כתוצאה ממצבים שאינם בשליטתנו, אשר אנו, או הספקים שלנו, לא יכולנו לחזות או להימנע מהם, אפילו עם כל טיפול ראוי. לדוגמה מלחמה או איום של מלחמה, סכסוכים אזרחיים, סכסוכים תעשייתיים, אסון טבע או פעילות טרור.

VooTours LLC, במתן שירותי נסיעות שונים פועל אך ורק בתפקידה כסוכן של ספקי נסיעות. VooTours LLC אינה ערבה או להבטיח כי השירותים יסופקו על ידי ספק כלשהו, ​​ולא יכול להבטיח VooTours LLC או להבטיח כי השירותים המסודרים באמצעות זה לא ישתנה או שונה על ידי הספק. חברת VooTours LLC לא תישא באחריות לשינויים כלשהם, לרבות אך לא רק לשינויים במחיר, בלוח הזמנים, בציוד, בהתאמות או במשימות המושב עבור כל שירות שמתרחש לאחר תשלום עבור שירות זה. חברת VooTours LLC מתנערת מכל אחריות בגין טעויות או הטיות בהזמנות, תעריפים או מידע אחר שאינו בשליטתה.

קישורים לאתרי צד שלישי

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי גורמים אחרים שאינם Omeir.com. קישורים כאלה ניתנים לנוחיותך בלבד. Omeir.com אינה שולטת באתרי אינטרנט כאלה ואינה אחראית לתוכנם. הכללת קישורים לאתר אתרים מסוג זה של Omeir.com אינה מרמזת על כל תמיכה בחומר באתרי אינטרנט כאלה או על קשר עם מפעיליהם. Omeir.com אינה אחראית לכל אובדן או נזק מכל סוג שהוא שייגרם כתוצאה מהתנהלות מצדך עם אתר צד ג 'כלשהו או מפעיל אתר זה. הגישה לכל אתרי אינטרנט אחרים המקושרים לאתר הינה על אחריות המשתמש בלבד.

אין שימוש בלתי חוקי או אסור

כתנאי לשימושך באתר זה, הנך מתחייב בפני Omir.com שלא תשתמש באתר אינטרנט זה לכל מטרה שהיא בלתי חוקית או אסורה בתנאים, תנאים והודעות אלה.

נאסר עליך להשתמש באתר זה באופן מפורש:

פעולות שמטילות עומס גדול באופן בלתי סביר על תשתית האתר, כולל 'ספאם' או טכניקות דואר אלקטרוני המוניות כאלה שלא רצויות להעלות. העלה, פרסם, שלח דוא"ל או העבר מידע אחר שאין לך זכות להעביר על פי כל חוק או יחסים חוזיים. הפרה של כל חוק מקומי, ממלכתי, לאומי או בינלאומי החל, כולל, אך לא רק, כל תקנות שבכוחן של החוק.